Föreningen Bobathkonceptet i Sverige
 

Bobath Advanced Course - IBITA certified 240429- 240503, Marstrand

Theme: Regaining Midline Orientation

Kursinnehåll: Planering pågår

Datum: 29/4-3/5 2024

Kursinstruktörer: Miguel Benito García, Physioterapist, Advanced course instructor, (IBITA), Line Syre, Physioterapist, Advanced course instructor, (IBITA)

Målgrupp: Fysio- och arbetsterapeuter med godkänd grundkurs inom Bobathkonceptet

Kursspråk: Engelska 

Kursplats: Neuroplastiskt centrum, Marstrand

Kursens pris:

Tilläggsinformation: Intyg på grundkursen eller en tidigare genomgången fortsättningskurs ska lämnas in till utbildningens kontaktperson vid anmälan (bild på det): 


Kontaktperson: Line Syre, linesyre@gmail.com