Föreningen Bobathkonceptet i Sverige
 

A live Webinar Lördag, 26 augusti 2023, kl 08:30- 12:45

International Bobath Instructor training Association (IBITA) har sin 39e kongress i Sverige på Marstrand i augusti 2023. I anslutning till den inbjuds intresserade till live Webinar med teman

  • Integration of postural control and locomotion. A Neurophysiological perspective.
  • The Bobath concept and Body- weight Support Treadmill 

Kostnad: 98 E          

Klicka här för fullständig inbjudan 

Medlemserbjudande till dig som anmäler dig före 15 juni!

IBITA ger dig, FBKS- medlem 30% rabatt och FBKS betalar in resterande webinaravgift om du betalat in din medlemsavgift för 2023 senast 31 mars i år.

Du FBKS- medlem, anmäl dig via mail till info@bobathkonceptet.se, för att få del av kostnadsförmånerna!