Föreningen Bobathkonceptet i Sverige
 

Om oss

Föreningen för Bobathkonceptet i Sverige (FBKS) bildades 1993 och är en ideell förening för arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster som genomgått en 110 timmars grundutbildning i Bobathkonceptet. Du som inte gått Bobathkonceptets grundutbildning kan vara stödmedlem. Föreningen har för närvarande ca 100 medlemmar.

Årligen anordnas bland annat utbildningsdagar. Det löpande arbetet sköts av en styrelse på 5 ledamöter och suppleanter. FBKS arbetar i linje med den internationella organisationen för Bobathkonceptet - International Bobath Instructors Training Association (IBITA).

Vill Du veta mer? Kontakta föreningens ordförande:

Anna Jerkérs info@bobathkonceptet.se


FBKS stipendium 

Stipendium på max 5000 kr kan sökas av föreningens medlemmar för till exempel projekt, kursbidrag eller för att anordna föreläsning med någon Bobathinstruktör. Du förväntas att efteråt skriva ett referat/sammanfattning som senare kan publiceras på hemsidan och i vårt medlemsbrev. 
Sista ansökningsdagen är den 30 november.
Ansökan skickas till: info@bobathkonceptet.se


Hur blir jag medlem i FBKS?

●       Du kan bli medlem om du har genomgått en 110 timmars grundkurs i Bobathkonceptet, godkänd av IBITA.
●       Vi behöver personliga uppgifter från dig till vår medlemsförteckning:
     

Namn, hemort, telefonnummer hem/arbete eller båda, e-postadress (dit du vill ha information skickad), yrke, vilket år du gick din Bobath grundkurs och vilken instruktör du hade

  • Medlemskap innebär att du godkänner att personuppgifter hanteras enligt GDPR

Förfrågan skickas via mail till info@bobathkonceptet.se 

●       Medlem blir du när du har betalat medlemsavgiften 200 kr/år.
         Bankgiro 5143-9990, Handelsbanken. Kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen. 
         Om du bor utanför Sverige kan du betala in på
         IBAN: HANDSESS/SE29 6000 0000 0002 4611 4142. 

 Hur blir jag stödmedlem i FBKS? 

  • Du kan bli stödmedlem om du är intresserad av vår verksamhet. Du behöver då inte gått grundkurs i Bobathkonceptet. Ett stödmedlemskap innebär att du betalar samma medlemsavgift som ordinarie medlem.
  • Medlemskap innebär att du godkänner att personuppgifter hanteras enligt GDPR